An nou pote kole pou dekole MINUSTAH: Bring the Rage to Kick Out MINUSTAH

Translation of statement from Bri Kouri Nouvèl Gaye announcing July 28, 2011 protest against the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). Kreyol original follows.

July 28, 1915 – July 28, 2011.  It has been ninety-six years since the U.S. imperial army landed in our country. They occupied us for nineteen years, killed many of our country’s children, and stole all our country’s riches.  Ninety-six years after the big imperial power and their neo-colonial accomplices came to our country, the U.S., Canada, and France are now using lackey governments, such as Brazil, Argentina, and Chile, to do their dirty work.  These large powers are also using global organizations including the United Nations, the European Union, the IMF,  World Bank, and the Inter-Development Bank, to occupy, dominate, and exploit Dessalines’s land.

More than seven years ago, the big imperial countries, under cover of the United Nations and through MINUSTAH, landed in our country—for the third time—to rule the Haitian people and prevent us from finding the road to development and progress.  Since January 1, 2004, MINUSTAH soldiers have undermined our institutions; they have killed Haitians; they have committed human rights abuses and have denied us the rights to make decisions about our own country; they have inserted themselves in the politics of the country to determine who is president, senator, deputies, and prime minister; they have massacred people in poor neighbourhoods; they have violated young women.  To make matters worse, in October 2010, they released a cholera epidemic in the country that has already killed more than 7000 people.

As progressive grassroots organizations, we say that this situation cannot stand.  MINUSTAH has to leave the country, the [foreign] NGOs need to stop sucking the blood of the poor masses, and the big imperial powers need to allow Haiti its chance at progress and development.

Our organizations are taking the occasion of July 28, a date of misfortune that Haitian people will never forget, to demand, once again, the end of the UN occupation in Haiti.  The MINUSTAH soldiers are not doing anything in Haiti.  It’s cholera they bring.  It is poor people in popular neighbourhoods they terrorize.  We demand justice and reparations for all the cholera victims.

It is for these reasons that social grassroots organizations—the grassroots umbrella organizations such as MODEP, BRIKOURI, MOLEGHAF, GREPS, Batay Ouvriye—have decided to organize a sit-in in front of the Ministry of Foreign Affairs in Bois Verna, Thursday, July 28, 2011 at 10 AM to demand that the Haitian government not renew the mandate of MINUSTAH. Please join us at the sit-in—all people who know that Haiti cannot stay under the boots of the oppressors and exploiters, and who believe in real change in a country where everyone can live and be treated as humans.

Down with the occupation!

Down with MINUSTAH/Cholera!

Down with false reconstruction!

Long live a free Haiti!

Long live the struggle of Haitian people!


ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
The 1915-1934 white American occupation of Haiti pilfered our country’s riches and killed many thousands of native sons and daughters, including Charlemagne Peralte and Benoit Batraville.  The 2004 UN occupation has killed more than 7000 with cholera. What are we waiting for to kick them out of our country?

We are inviting all to participate in a sit-in in front of the offices of the Minister of Foreign Affairs at Bois Verna, Thursday, July 28 at 10 AM to demand the departure of MINUSTAH as well as justice and reparations for all cholera victims.

AN NOU POTE KOLE POU DEKOLE MINUSTAH

28 Jiyè 1915-28 Jiyè 2011, sa fè 96 lane depi lame enperyalis Etazini yo te debake nan peyi a pou yo te okipe nou pandan 19 lane, touye anpil pitit peyi a, bwote tout richès peyi a. 96 lane aprè gwo pisans enperyalis yo ak Neyokolonyalis yo kouwè : Etazini, Kanada ak Lafrans sèvi ak yon bann gouvènman sousou nan peyi, yo te okipe, tankou : Brezil, Ajantin, Chili elatriye pou fè dappiyanp sou Ayiti. Gwo pisans sa yo sèvi tou ak òganizasyon mondyal ak rejyonal yo tankou : ONU, OEA, Union Europenne, FMI, Banque Mondiale, BID, pou okipe, domine epi eksplwate bout tè papa Dessalines lan. Depi plis pase 7 lane, gwo peyi enperyalis yo sa anba chapo Loni, sou etikèt MINUSTAH debake nan peyi a, pou yon twazyèm fwa, pou yo kontinye domine pèp ayisyen an, anpeche l chache wout devlopman ak pwogrè. Depi premye Jen 2004, sòlda MINUSTAH yo domestike enstitisyon repiblikèn, yo touye Ayisyen, yo vyole dwa moun yo ak dwa pèp ayisyen an pou l deside pou peyi l, yo foure bouch yo byen fon nan zafè politik peyi a, pou yo di ki moun y ap mete prezidan, Senatè, depite ak Premye Minis, yo fè masak sou moun nan katye popilè yo, yo vyole jenn fi, dènye pou ki pou touye koukou, se nan mwa Oktòb 2010 la, yo lage yon epidemi Kolera nan peyi a ki déjà touye plis pase 7 mil moun.
‘Nou menm òganizasyon popilè, pwogresis sa yo nou di sitiyasyon sa a pa ka rete konsa, fòk MINUSTAH kite peyi a, Fòk ONG yo sispann souse san mas pòv yo, Fòk gwo pisans enperyalis yo bay Ayiti yon chans pou l pran wout devlopman ak pwogrè.

Nou menm òganizasyon sa yo nou pwofite okazyon 28 jiyè, yon dat madichon pèp ayisyen an pap janm bliye, nan listwa l pou yo egzije yon lòt fwa ankò depa fòs okipasyon LONI an nan peyi Dayiti. Sòlda Minustah yo pap regle anyen nan peyi a, se Kolera li pote, se moun nan katye popilè yo y ap teworize. Nou mande jistis ak reparasyon pou tout viktim Kolera yo. Se pou rezon sa yo, òganizasyon sosyal, popilè ak pwogresis sa yo kise : Tèt Kole Oganizasyon Popilè yo, MODEP, BRIKOURI, MOLEGHAF, GREPS, Batay Ouvriye deside òganize yon sitin devan Ministè Afè Etranjè ki chita Bwavèna, jedi 28 Jiyè 2011 apati de 10 zè nan maten, pou n mande Leta ayisyen pa renouvle manda MINUSTAH nan peyi a. Nan Sitin sa a n ap tann tout moun ki kwè Ayiti pa ka rete anba bòt okipan yo, opresè yo, eksplawatè yo e ki kwè nan bon jan chanjman, nan yon peyi kote tout moun ap viv tankou moun.

Aba Okipasyon
Aba MINUSTAH/Kolera
Aba Rekonstriksyon Pèpè
Viv Ayiti lib
Viv Lit pèp Ayisyen an

ATANSYON ! ATANSYON ! ATANSYON Okipasyon blan meriken 1915-1934 la te piye richès peyi epi touye plizyè milye pitit tè a, ladan yo : Charlemagne Péralte, Benoit Batraville. Okipasyon LONU an 2004 touye plis pase 7 mil Ayisyen ak Kolera. Kisa n ap tann pou n fout yo deyò nan peyi a ?
Nan sans sa a n ap envite w vin patisipe nan yon sitin k ap fèt devan Ministè Afè Etranjè ki chita Bwavèna, jedi 28 Jiyè a 10 zè nan maten pou egzije depa MINUSTAH, jistis ak reparasyon pou tout viktim Kolera yo.

This entry was posted in Haiti and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

3 Comments

  1. Posted July 28, 2011 at 2:51 pm | Permalink

    Bring the Rage to Kick Out MINUSTAH: An nou pote kole pou dekole MINUSTAH: https://wp.me/pUe7c-Eb #haiti #MINUSTAH cc @gaetantguevara

  2. Posted July 28, 2011 at 5:22 pm | Permalink

    Bring the Rage to Kick Out MINUSTAH: An nou pote kole pou dekole MINUSTAH: http://t.co/NmDrJHc #haiti #MINUSTAH via @public_archive

  3. Posted July 28, 2011 at 6:52 pm | Permalink

    An nou pote kole pou dekole MINUSTAH: Bring the Rage to Kick Out MINUSTAH http://t.co/ZoiSV6g via @public_archive #Haiti

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*